چین برج اسکرابر دریایی سازنده

فراگیر مانند دریا ، برای جهانی مفید است

اخبار

October 20, 2020

Puyi اولین اسکرابر نصب شده خود در ژاپن را با موفقیت تحویل گرفت

 

در 16 سپتامبر ، با افزایش چالش توفان و وضعیت همه گیر ، Puyi با موفقیت تحویل داد

 

یک اسکرابر حلقه باز نوع I در یک کارخانه کشتی سازی در ژاپن ، که بسیار مورد ستایش صاحب کشتی و کارخانه کشتی سازی قرار گرفت.

 

این چهارمین اسکرابر از سری ارائه شده برای یک مالک تایوانی و همچنین اولین اسکرابر نصب شده در

 

کشتی سازی خارج از کشور.این پویی را در حمل و نقل فراملی و نصب و راه اندازی میدانی به سطح دیگری می رساند

 

از اسکرابر

 

آخرین اخبار شرکت Puyi اولین اسکرابر نصب شده خود در ژاپن را با موفقیت تحویل گرفت  0

اطلاعات تماس