چین برج اسکرابر دریایی سازنده

فراگیر مانند دریا ، برای جهانی مفید است

اخبار

August 28, 2020

آزمایش موفقیت آمیز دریایی پروژه G905

 

در 7 آگوست ، پروژه G905 ، یكی از پروژه های مقاوم سازی Puyi برای یك صاحب كشتی مشهور اروپایی ، با موفقیت آزمایش دریایی را پشت سر گذاشت و گواهینامه موقت IAPP را به دست آورد.

 

تا به حال ، تمام دستگاه های شستشو Puyi به مشتریان تحویل داده اند و با بازخورد مثبت و هیچ گونه شکایتی ثابت و قابل اعتماد عمل می کنند.

 

آخرین اخبار شرکت آزمایش موفقیت آمیز دریایی پروژه G905  0

اطلاعات تماس